O nas

Organizacje społeczne na rzecz klimatu to inicjatywa Forum Darczyńców, która ma na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania polskich fundacji i stowarzyszeń w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy przekonani, że kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań naszych czasów i wymaga wspólnej odpowiedzi ze strony całego sektora społecznego. Dlatego zachęcamy organizacje do uwzględniania aspektów klimatycznych w swojej misji, strategii i praktyce. Oferujemy im wsparcie merytoryczne, edukacyjne i sieciujące.

Forum Darczyńców jest organizacją reprezentującą i wspierającą polskie fundacje i stowarzyszenia. Działamy na rzecz rozwoju filantropii i sektora społecznego w Polsce i na świecie. Wspieramy naszych członków w realizacji ich misji i celów. Łączy nas wspólna wizja społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wartościach demokratycznych, solidarności i odpowiedzialności.  Promujemy dobre praktyki i standardy w działalności społecznej. Prowadzimy działania rzecznicze na rzecz dobrego prawa dla organizacji społecznych. Współtworzymy kierunki rozwoju i trendy w europejskiej i globalnej filantropii.

Zespół

 • Aleksandra Malinowska

  Koordynatorka ds. klimatu w Forum Darczyńców. Aleksandra jest magistrą inżynierą Ochrony Środowiska, posiada tytuł licencjatki biologii zdobyty na UKSW, ukończyła również studia podyplomowe “CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zbierała w działach ochrony środowiska w polskich i międzynarodowych firmach. Jest autorką tekstów edukacyjnych na temat ekologii oraz kilku publikacji na temat diety sów i inwentaryzacji bobra.

  aleksandram@forumdarczyncow.pl

 • Magdalena Pękacka

  Dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce, pracuje w Forum od 2006 roku. Jest socjolożką o specjalizacji „zarządzanie organizacjami pozarządowymi”, studia ukończyła w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zainicjowała i prowadziła kilka programów mających na celu rozwój filantropii zinstytucjonalizowanej w Polsce i przyczyniła się do bardziej sprzyjającego otoczenia prawnego dla działalności organizacji pozarządowych, w tym powstania nowej ustawy o zbiórkach publicznych w Polsce. Magdalena jest autorką i współautorką wielu publikacji i artykułów, w tym unikatowego przewodnika „Standardy działania fundacji korporacyjnych”. Jest członkinią zarządu europejskiej sieci Philea od 2022 roku, była wiceprezeską sieci Dafne w latach 2015-2022.

 • Magdalena Dul-Komosińska

  Skuteczna liderka organizacji pozarządowych. Jej pasją jest zwiększanie efektywności organizacji pozarządowych w realizacji ich misji. Od lat związana jest z ochroną środowiska i klimatu – początkowo jako prezeska WWF Polska, później jako dyrektorka regionu Europy Środkowej i Wschodniej w Climate-KIC. Jest ekspertką w dziedzinie systemowego podejścia do zmian, takich jak budowanie neutralności klimatycznej. Magdalena reprezentuje grupę „MakingDifference” – społecznie zaangażowanych ekspertów z różnych dziedzin, których celem jest wspieranie organizacji w jak najskuteczniejszym realizowaniu ich misji.