Baza wiedzy

Wpływ zmiany klimatu na dzieci i młodzież

materiał ze szkolenia

Wpływ zmiany klimatu na społeczności lokalne

materiał ze szkolenia

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie i osoby starsze

materiał ze szkolenia

Klimatyczne ABC

Uniwersytet Warszawski

Ziemia na rozdrożu

Chrońmy klimat

Podcast Lepszy Klimat

Klimatyczne fakty i mity

Centrum Nauki Kopernik

Klimada2

Instytut Ochrony Środowiska

Raport IMGW-PIB: Klimat Polski 2022

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Klimatyczna baza wiedzy

Climate Thermometer

Climate Action Tracker

Wpływ klimatu na zdrowie dzieci

Koalicja Klimatyczna

Wyrzeczenia zamiast marzeń. Zmiana klimatu kształtuje przyszłość dzieci

Nauka o klimacie

Zmiana klimatu wpłynie na zdrowie przyszłych pokoleń

Nauka o klimacie

How will climate change affect the lives of today’s children tomorrow, if no immediate action is taken?

IPCC FAQ

How climate change affects children’s health

Harvard T.H. School of Public Health

Children and climate change

UNICEF

Climate Change and Global Child Health

American Academy of Pediatrics, Pediatrics

2019 The Lancet Countdown Report

National Library of Medicine, The Lancet

The impacts of climate change put almost every child at risk

UNICEF

How Climate Change Affects Children’s Health

American Academy of Pediatrics, HealthyChildren.org

Raport końcowy zawierający trendy i prognozy umieralności i chorobowości z powodu chorób klimatozależnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH:

Zmiany klimatu a zdrowie

Instytut Ochrony Środowiska, Klimada2

Związek między zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi

IOŚ PIB, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Wpływ zmian klimatu na zdrowie seniorów

Koalicja Klimatyczna

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie

Klimatyczna Baza Wiedzy, HEAL Polska

Zmiany klimatu z zdrowie psychiczne

Psychiatria Polska

Mechanizm klimatyczny Ziemi i społeczne skutki zmian klimatu

Bogdan Góralski

Psychologia kryzysu klimatycznego

Uniwersytet Jagielloński

Zmiana klimatu a zdrowie Polaków

Nauka o klimacie

Mechanizm klimatyczny Ziemi i społeczne skutki zmian klimatu

Bogdan Góralski

Komunikat nt. miast wobec kryzysu klimatycznego

PAN, interdyscyplinarny Zespół ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN

Lokalna polityka klimatyczna – poradnik dla gmin i powiatów

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Civis Polonus, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Poradnik adaptacji miasta do zmian klimatu

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Miejskie plany adaptacji do zmiany klimatu

Kongres Ruchów Miejskich

Miasta powinny adaptować się do zmiany klimatu

Biznes Alert

Implementing the European Green Deal at Local Level

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Zmiana klimatu a rolnictwo

Europejska Agencja Środowiska

Klimat okiem samorządowców

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Adaptcity

Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmiany klimatu

Instytut na rzecz Ekorozwoju

It is ime for philantropy to step up the fight against climate change

McKinsey

Empowering climate philantropy

Active Philantropy

State of climate action 2022

Systems Change Lab

Funding trends - Climate change mitigation philanthropy

Climateworks Foundation

How Philanthropists Finally Went All in on Fighting Climate Change

Robb Report

Time to act - how philanthropy must address the climate crisis

FSG

Funding climate action – pathways for philanthropy

Aspen Institute

How philanthropy can unlock action on climate and nature in this critical decade

World Economic Forum

Survey - climate change set to dominate philanthropy

Aliance for philanthropy and social investment worldwide

Much alarm, less action - foundations & climate change

The Center for Effective Philantropy

Adaptation Gap Report

UNEP

Globalna mobilność w dobie globalnego ocieplenia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Raport Banku Światowego nie pozostawia złudzeń – zmiana klimatu wywoła migracje

Business Insider

Kalkulator emisyjności wydarzeń

Climate change impacts and adaptation in Europe

JRC

Climate Change and International Security

Publication Office of the EU

Raport – Klimat a bezpieczeństwo żywieniowe

Koalicja Klimatyczna

Ziemianie Atakują 2022

GCNP, ECF, Kantar, Lata Dwudzieste

Polityka ekologiczna państwa

Ministerstwo Środowiska

Psychologia kryzysu klimatycznego

Uniwersytet Jagielloński

Od obserwacji przyrody do jej ochrony. Plan działania

Fundacja Wspomagania Wsi
Powrót do góry