Community Foundations of Canada (CFC) – Sieć Funduszy Lokalnych w Kanadzie

Niewielka grupa pracowników dokonała analizy porównawczej zrównoważonej pracy innych firm i zainspirowana tym działaniem, stworzyła Zielony Zespół, który później przekształcił się w organizacyjny Komitet Zrównoważonego Rozwoju. Jako naczelną zasadę przyjęli „walk the talk” i skupili się na pogłębieniu dyskusji na temat klimatu wewnątrz organizacji. Podczas wewnętrznych warsztatów dyskutowali z innymi pracownikami CFC o tym, które aspekty ich codziennej pracy należy zmienić z perspektywy środowiskowej. Ponieważ ustalenia nie przyniosły rewolucji, na początku 2020 r. Zielony Zespół przeprowadził wywiady ze wszystkimi pracownikami CFC na temat motywacji i barier dla zrównoważonych zachowań. Wynikało z nich, że ograniczeniem nie jest ani brak informacji, ani brak chęci do działania, ale że wymagana jest głębsza zmiana zachowań. Po zebraniu spostrzeżeń Zielony Zespół opracował strategię zmiany. Chcieli oprzeć swoje zalecenia na solidnych badaniach, dowodach i dogłębnym zrozumieniu kultury organizacyjnej. W efekcie tych prac przygotowali strategię, która łączy kwestie, na których ludziom naprawdę zależy – takich jak priorytetowe traktowanie ich zdrowia – z praktykami zrównoważonego rozwoju. Strategia jest sukcesywnie wdrażana, a tymczasem Zielony Zespół kontynuuje monitoring procedur i działań organizacji, aby zapewnić stałe doskonalenie rezultatów.