Fundacja Pan American Development

Organizacja jest częścią amerykańskiego systemu ochrony praw człowieka, ale zachowuje niezależny status. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb słabszych grup społecznych, promowaniu zrównoważonych źródeł utrzymania i wspieraniu ochrony praw i sprawiedliwości społecznej. Po podpisaniu amerykańskiego porozumienia organizacji pozarządowych Climate Compact, ADF zdecydowała się publicznie ogłosić swoje zobowiązanie do uwzględnienia ochrony klimatu w swoich działaniach, stawiając na całkowitą transparentność. Porozumienie zobowiązuje sygnatariuszy do oceny „głównych kategorii i źródeł emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i odpadów w siedzibie głównej organizacji, biurach krajowych i terenowych; rozważenie przeprowadzenia badania bazowego tych aspektów przy użyciu protokołu gazów cieplarnianych (GHG) lub innych powszechnie uznanych standardów branżowych”. Przez trzy kolejne lata (2019-2021) organizacja mierzyła swój ślad węglowy, podając wyniki na swojej stronie internetowej. Publicznie informowała również o trudnościach z realizacją planu redukcji emisji, generowanych przez zdecentralizowaną strukturę i sieciowość. Podjęła jednocześnie działania na rzecz zachęcenia wszystkich swoich organizacji partnerskich do postawienia sobie ambitnych celów redukcyjnych, wypracowując politykę win-win. W jej ramach koncentruje się zarówno na zrozumieniu indywidualnych motywacji do zmiany, jak i wsparciu w takim formułowaniu celów przejściowych, które pozwolą na szybkie rezultaty. ADF planuje stać się neutralna klimatycznie do 2025 roku.