Fundacja KPMG w Polsce dołączyła do grona Sygnatariuszy Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu!

Fundacja od 2018 roku prowadzi autorskie programy wspierające edukację i lokalne społeczności. W działania Fundacji angażują się pracownicy i współpracownicy KPMG – wolontariusze, eksperci, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz innych organizacji pozarządowych.

W programach grantowych skierowanych do szkół Fundacja koncentruje się na tematyce przeciwdziałania zmianom klimatu i edukacji proekologicznej. Dzięki grantom Fundacji KPMG szkoły podstawowe mogły organizować ciekawe zajęcia pozalekcyjne o tematyce środowiskowej oraz brać udział w aktywnościach edukacyjnych o ekologii podczas półkolonii letnich.

Pracownicy KPMG chętnie włączają się w akcje pro środowiskowe Fundacji KPMG. Wraz z zespołem KPMG Our Impact Plan Fundacja prowadzi kampanię Ubrania Do Oddania. Każdy pracownik KPMG może przekazać niepotrzebne ubrania, które zamiast zanieczyszczać środowisko naturalne, dostaną nowe życie. Pozyskane przez Fundację środki w ramach akcji zostaną przekazane na opiekę psychologiczną oraz psychiatryczną dla dzieci i młodzieży pochodzących z małych miejscowości i terenów wiejskich. Dotychczasowo pracownicy przekazali ponad tonę ubrań.

2626 kg, właśnie tyle kilogramów śmieci zebrali wolontariusze z KPMG podczas 30 rocznicowej Akcji Sprzątania Świata, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Dzięki wsparciu organizacyjnemu Fundacji KPMG, wolontariusze z biur KPMG z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Katowic, Krakowa i Łodzi, uporządkowali najbardziej zanieczyszczone przestrzenie publiczne w swoich lokalizacjach.

W najbliższym czasie Fundacja rozpocznie nowy program edukacyjny Fundacji KPMG, skierowany do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce o tematyce bioróżnorodności. Będą również kontynuowane projekty w ramach wolontariatu pracowniczego, których celem jest utrzymanie porządku i
zazielenianie przestrzeni publicznej. 

Galeria zdjęć