Fundacja Friends Provident

Organizacja została powołana, aby doprowadzić do sytemowej zmiany w sposobie funkcjonowania gospodarki. Angażuje się w szereg działań mających na celu zmianę norm i praktyk systemu finansowego.

Aby wywrzeć wpływ na inne instytucje i przekonać je do uwzględnienia potrzeb związanych z ograniczeniem zmiany klimatu, fundacja postanowiła wykorzystać przede wszystkim swoją rolę jako akcjonariusza różnych przedsiębiorstw. Korzystając z przypisanych do tej funkcji praw w zakresie kształtowania procesów decyzyjnych spółek (prawo głosu przy podejmowaniu kluczowych decyzji, takich jak wybór członków zarządu, fuzje, przejęcia i główne działania korporacyjnych) lub nawiązując dialog z zarządem spółki w celu wyrażenia obaw, zadawania pytań i przekazywania informacji zwrotnych, FPF stara się zapewnić, że jej inwestycje będą miały pozytywny wpływ na klimat. Przykładowo, we współpracy z Royal London Asset Management, FPF wykorzystała swoją pozycję udziałowca, aby wpłynąć na firmy energetyczne, takie jak SSE Energy Services – jednego z największych brytyjskich dostawców energii – do opublikowania pierwszej na świecie formalnej strategii sprawiedliwej transformacji energetycznej w 2020 r. W odpowiedzi, na dorocznym walnym zgromadzeniu, SSE ogłosiło, że włączy czynniki społeczno-ekonomiczne do swojej strategii dekarbonizacji. W następnym roku wiele innych firm energetycznych poszło za tym przykładem, publikując strategie sprawiedliwej transformacji energetycznej. FPF zachęca również inne organizacje do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób ich inwestycje mogą pomóc w walce z kryzysem klimatycznym. We współpracy ze Students Organising for Sustainability – UK, Charities Responsible Investment Network i Responsible Investment Network – Universities, FPF sformułowała także deklarację COP26 w zakresie oczekiwań klimatycznych właścicieli aktywów.