Fundacja Banku Ochrony Środowiska bez wahania podpisała Deklarację organizacji społecznych na rzecz klimatu! 

Deklaracja Klimatyczna to wspólne zobowiązanie organizacji społecznych do działania na rzecz ochrony klimatu. To zaangażowanie przejawia się w codziennym działaniu, zachęcaniu beneficjentów, partnerów i otoczenia do podobnych działań. Fundacja BOŚ od ponad 14 lat realizuje misję, w której ochrona środowiska jest najważniejszym zadaniem. Dlatego Fundacja podpisała Deklarację jako jedna z pierwszych. Ta wspólna inicjatywa pozwala jeszcze silniej wywierać wpływ na środowisko. 

Fundacja BOŚ wierzy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę klimatu. Realizuje autorskie programy dotyczące ochrony środowiska m.in. Tradycyjny sad, Świat oczami młodych czy Zielona ławeczka. Kieruje je do dzieci, młodzieży, nauczycieli i lokalnych społeczności. Każdego roku angażuję się w nie tysiące uczestników z całej Polski. Podejmuje też inne działania. Od dwóch lat liczy ślad węglowy i pracuje nad jego obniżeniem.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Galeria zdjęć