Dlaczego klimat

Klimat Ziemi od połowy XIX wieku zmienia się w tempie niespotykanym nigdy wcześniej. Wpływ współczesnego ocieplenia jest widoczny na każdym kontynencie, obecnie nie ma miejsca na Ziemi, które nie byłoby zagrożone skutkami katastrofy klimatycznej. Jej ofiarami będziemy wszyscy, ale najbardziej dotkliwe konsekwencje poniosą grupy wrażliwe, często znajdujące się pod opieką organizacji społecznych.

Piktogramy ilustrujące cele na rzecz klimatu.

Podnosząca się temperatura zwiększa częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak huragany, susze i powodzie. Ucierpią nie tylko ekosystemy, ale i my – ludzie – w tym nasze zdrowie, wrażliwe grupy społeczne, edukacja, ekonomia, bezpieczeństwo, prawa człowieka i równość płci. 

  • Zdrowie – ekspozycja na wysokie temperatury sprzyja urazom cieplnym, zmieniające się strefy klimatyczne powodują zwiększenie występowania chorób charakterystycznych dla stref o klimacie gorącym, takich jak malaria lub ebola.
  • Ochrona wrażliwych grup społecznych – zmiany klimatu stanowią największe zagrożenie dla dzieci, kobiet w ciąży, ludzi starszych, osób z niepełnosprawnościami i najuboższych. Jednocześnie właśnie te grupy wykluczone są z dialogu o możliwych rozwiązaniach.
  • Edukacja – ekstremalne temperatury – niskie i wysokie – są powodem czasowego zamknięcia szkół, na obszarach dotkniętych katastrofą ekologiczną edukacja nie jest priorytetem.
  • Ekonomia – gwałtowne zjawiska pogodowe powodują zniszczenie infrastruktury, straty w rolnictwie oraz wymuszone migracje.
  • Bezpieczeństwo – kurczenie się zasobów naturalnych oraz ekstremalne warunki pogodowe sprzyjają eskalacji konfliktów, wpływają na relacje społeczne i ograniczają zaufanie do rządzących.
  • Prawa człowieka – w obliczu zdestabilizowanego ekosystemu prawo do oddychania czystym powietrzem, dostęp do czystej wody oraz prawo do godnego życia i bezpieczeństwa może być zagrożone.
  • Równość – statystycznie skutki zmian klimatu dotykają częściej kobiet, w przypadku migracji kobiety są bardziej narażone na przemoc.

Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu będzie największym wyzwaniem XXI wieku. Wszyscy musimy działać, dlatego zapraszamy organizacje społeczne do podpisania Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu.

Deklaracja organizacji społecznych na rzecz klimatu

06

Zabieramy głos na rzecz klimatu

Szukamy sposobów współpracy, aby wzmocnić głosy społeczności aktywnie wspierających rozwiązania przyjazne dla klimatu. Zachęcamy naszych głównych interesariuszy, partnerów i beneficjentów, w tym firmy, gminy lub administrację publiczną, organizacje społeczne, darczyńców i sponsorów, osoby fizyczne lub ruchy społeczeństwa obywatelskiego, aby również wspierali te działania.

Przeczytaj pełną informację o: Zabieramy głos na rzecz klimatu

Dołącz do 44 innych organizacji,
które podpisały zobowiązanie!

Dołącz do nas

Partner główny

Partnerzy wspierający

Partner

Patronat merytoryczny

Działania Forum Darczyńców w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.